Füllanzeigen

Ogłoszenia

Czy znajdą Państwo jeszcze miejsce dla naszej przyrody?

Mają Państwo jeszcze trochę miejsca na łamach Państwa gazety, magazynu lub czasopisma? Można zamieścić tam głos przyrody. W darmowej publikacji, ogłoszeniem o SAVE Wildlife Conservation Fund zwracają Państwo uwagę na niszczenie naszej przyrody, wspierają Państwo nasze działania i przyczyniają się do ochrony natury i różnorodności gatunków. Dziękujemy serdecznie za Państwa wkład, chętnie wymienimy Państwo imiennie na naszej stronie internetowej pod rubryką "Sieci - przedsiębiorstwa".

Prosimy o kontakt!