Ochrona danych osobowych

Fundacja SAVE Wildlife Conservation traktuje na poważnie ochronę danych osobowych. Dlatego chcielibyśmy poinformować użytkowników naszej oferty internetowej, jakie dane będą zapisywane i gromadzone i jakie będą mięć potem zastosowanie.

To oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy tylko stron SAVE Wildlife Conservation. Na serwerach lub stronach, na które przekierowują zewnętrzne linki, może wystąpić inne oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas do przepisowego i zgodnego  z przeznaczeniem obchodzenia się z danymi użytkowników naszej oferty. Państwa danych nie możemy używać do innych celów niż podane. Szczegółowo chcielibyśmy Państwa poinformować, które dane zbieramy i jak te dane są potem przetwarzane lub wykorzystywane:

Zbieranie, zapisywanie i użycie danych

Dane są zbierane poprzez formularze, wyszukiwarki, jak również pliki protokołu. Przy tym nie zapisujemy żadnych danych osobowych. Nie możemy więc z tego odszyfrować, który użytkownik pobrał jakie dane. Dane osobowe są pojedynczymi informacjami o osobistym lub rzeczowym stosunku określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na: imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub faksu, adres E-Mail, ale także zgłoszenia interesu publicznego lub darowizny, w przypadku, gdy te dane mogą bezpośrednio lub pośrednio przyporządkować daną osobę.

Aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub na formularze ze stron „datki & pomoc”, potrzebujemy od Państwa kilku informacji. Te dane będą wykorzystane tylko i wyłącznie do realizacji wymienionych celów.

Zapisujemy i przetwarzamy Państwa dane do przeprowadzenia zleconych przez Państwa ściągnięć ofiarowanych pieniędzy, do ochrony bieżących transakcji finansowych, a także aby przesyłać Państwu aktualne informacje o naszym projekcie. Zaangażowane instytucje kredytowe otrzymują Państwa dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia przelewu – ściągnięcia kwoty ofiarowanej przez Państwa dla fundacji. Przy technicznym przetwarzaniu danych obsługujemy się częściowo zewnętrznymi usługodawcami.

Protokołowanie

Przy każdym dostępie użytkownika do strony z oferty internetowej fundacji SAVE Wildlife Conservation i przy każdym pobieraniu danych zapisywane są dane o przebiegu tego procesu. Zależnie od użytego protokołu dostępu, rejestr danych protokołowych zawiera następujące informacje:

  • adres IP żądanego komputera,
  • nazwę żądanego pliku,
  • datę i godzinę zgłoszenia,
  • wymagane metody dostępu / funkcje żądanego komputera,
  • status dostępu serwera do sieci (przesyłanie danych, dane nieodnalezione, nie wykonane komendy/ polecenia, itd.) jak również
  • URL, z którego zostały zlecone wymagane funkcje z żądanych plików,
  • system operacyjny i typ eksploratora, względnie ustawienia eksploratora.

Nie ma możliwości połączenia adresu IP z danymi osobowymi, to znaczy nie sporządza się żadnych profilów użytkownika. Zapisane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów identyfikacji i monitorowania niedopuszczalnych prób dostępu / dostępów na serwer sieciowy, jak również do analizy statystycznej liczby odwiedzających i popularności strony. Takiej analizy dokonają tylko upoważnieni przez nas współpracownicy.

Użycie Cookies

Cookies mogą być zastosowane albo do sterowania transmisją podczas sesji, albo do ponownego rozpoznania wielokrotnego użycia oferty przez tego samego użytkownika. W pierwszym przypadku wygasną po zakończeniu sesji, w drugim – zostaną zapisane na komputerze użytkownika.

Pliki Cookies służą do komfortowej edycji Państwa zapytań na naszym serwerze. Nie zawierają w ogóle danych osobowych i tracą swoje znaczenie z chwilą opuszczenia naszej strony. Możecie je państwo następie wykasować z waszego twardego dysku. Możecie również odrzucić zainstalowanie plików Cookies (sprawdźcie to proszę w instrukcji obsługi Waszej przeglądarki). Jednak niektóre funkcje na stronie internetowej wymagają plików Cookies i mogą bez nich nie funkcjonować. 

Bezpieczne przesyłanie danych

Dane osobowe, które oddajecie Państwo do naszej dyspozycji poprzez formularze na stronie Datki&Pomoc lub wypełniając formularz kontaktowy, są przesyłane do nas bezpiecznym połączeniem w zaszyfrowanej formie. Zastosowana procedura bezpieczeństwa  (SSL-Secure Sockets Layer) odpowiada normalnym stanom techniki. Fundacja SAVE Wildlife Conservation korzysta z najpewniejszego w Niemczech standardowego zaszyfrowania z 256 Bit-kluczami, jakie np. bywają stosowane również w bankach.

Wszyscy współpracownicy SAVE Wildlife Conservation, którzy mają kontakt z Państwa danymi, są zobowiązani do przestrzegania ochrony danych. Dostęp do systemu następuje poprzez postępowanie upoważniające. Zaszyfrowanie SSL (do zapoznania na stronie w linijce adresowej eksploratora i na końcu pod symbolem kluczowym w pasku stanu całkiem na dole przeglądarki) jest protokołem do zaszyfrowania danych podczas przesyłania z serwera internetowego do eksploratora. Takie przesyłanie oferuje wysoki stopień zabezpieczenia. Podczas przesyłania, Państwa osobiste dane są kodowane poprzez protokół SSL pomiędzy państwa komputerem a naszym serwerem SSL.