SAVE Zwierzęta Europy

Puchacz, wilk i wiele innych naszych rodzimych dużych i małych drapieżników jeszcze przed kilkoma stuleciami było licznie reprezentowanych na kontynencie europejskim.

Jednakże w wyniku polowań populacje tych zwierząt zostały doprowadzone na skraj wyginięcia, a w wielu regionach Europy zupełnie wyginęły. Niektóre z tych niezwykłych gatunków powoli powracają na te tereny. Jednak bez odpowiednich środków ochronnych, zachowaniu ich stopniowo zmniejszających się siedlisk oraz odpowiedniej edukacji społeczeństwa, nie będą one miały szans na przetrwanie.

SAVE pragnie pomóc rodzimym zwierzętom i dać im szansę na przeżycie.


eagle_owl

Nadzieja dla króla nocy w regionie Niederbergisches Land

Puchacz, który przez stulecia był tępiony, a na terenie Europy Środkowej wręcz doprowadzony na skraj wyginięcia, jest nowym gatunkiem ptaka, który niedawno zaaklimatyzował się ponownie w naszym regionie. Puchacz przywędrował z gór Eifel, gdzie w latach 1960 - 1980 prowadzono jeden z największych w Europie projektów osiedlania dzikich zwierząt, mający na celu ochronę populacji puchacza w Niemczech Zachodnich przed wymarciem, a następnie osiedlił się w powiecie Mettmann i na obszarach miast Wuppertal, Solingen oraz Remscheid. WięcejEuropäischer Wolf

Wilk, zagrożony myśliwy

Od niepamiętnych czasów wilki były prześladowane i eksterminowane przez człowieka. Po tym jak w wielu miejscach zostały wytępione, wilki powraca dzisiaj na swoje dawne terytoria, jeśli tylko te oferują jeszcze warunki wystarczające wilkom do życia. Niestety wilki nie wszędzie są przyjaźnie witane. SAVE ze swoim projektem ochrony wilków w Polsce wspiera rozprzestrzenianie się tego gatunku w kraju i jego powrotu do Niemiec. Poprzez konkretne akcje ochronne, badania naukowe i podnoszenie świadomości społecznej, SAVE chce zapewnić wilków pewniejszą przyszłość.Więcej