SAVE informuje

Zachowania konsumenckie i działania każdego człowieka mają ogromny wpływ na środowisko naturalne. Codziennie na świecie dochodzi do ingerencji w przyrodę. Siedliska zwierząt są trwale niszczone, ludzie pozbawiani swoich źródeł utrzymania, a najbiedniejszym społeczeństwom wciąż brakuje żywności. Każdy z nas ma możliwość zmienienia świat na lepsze.

SAVE pragnie edukować społeczeństwo na temat obecnej sytuacji na świecie i jednocześnie doradzać, w jaki sposób można temu przeciwdziałać.


save_informs

Małe kroki, które ratują środowisko naturalne

Każdy ma taką możliwość, podejmując codziennie nowe decyzje, aby zachować nienaruszone i zdrowe środowisko, ograniczyć zużycie zasobów naturalnych, zwiększyć różnorodność gatunkową. Ludzie potrzebują zdrowego środowiska do życia, a przyroda, aby przetrwać, potrzebuje nas. Ludzi traktujących ją z należnym szacunkiem i nienaruszających jej równowagi ekologicznej!
Sporządziliśmy listę Top 10 najlepszych wskazówek dotyczących ochrony naszej przyrody. Więcej