Projekt pomocy dla dzieci w Botswanie

Kinderschutzzentrum in Maun
Kalalelo ma również otrzymać możliwość podjęcia pracy w Centrum Ochrony Dziecka w Maun, by później wykonywać zawód związany z ochroną przyrody swojej ojczyzny. © SAVE

Również w roku 2011 SAVE ma ambitne plany: w planie jest dalszy projekt pomocy dzieciom z siedzibą w Maun, który przede wszystkim ma na celu opiekę nad zapomnianymi dziećmi w pobliżu parków narodowych. Życie wielu rodzin w tym regionie charakteryzuje się dużym ubóstwem, powszechne jest bezrobocie i słabe wykształcenie. Rodziny te żyją na skraju parku narodowego daleko poza miastami, gdzie brak perspektyw oraz choroby, takie jak zakażenie wirusem HIV, należą do codziennej rutyny. Więcej

Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonej ochrony przyrody

Na miejscu powstały już specjalne formy wsparcia, które w przyszłości będą nadal obsługiwane przez SAVE. Stali pracownicy oraz wolontariusze projektu regularnie odwiedzają rodziny podczas wypasów bydła. Przynoszą psychospołeczną pomoc i rozdają żywność oraz odzież. Dzieci z ubogich terenów są wspierane tam, gdzie pomoc jest trwała: bezpośrednio w strukturach rodzinnych. Kiedy zostanie stworzony zgrany zespół nowego projektu, pracownicy będą przeszkoleni a rodziny będą regularnie odwiedzane, SAVE planuje kolejną inicjatywę edukacyjną w ochronie środowiska dla dzieci zajmujących się wypasem bydła. Przy ścisłej współpracy z właścicielami okolicznych domków safari oraz obozów, jak również aktywnego wsparcia przez naukowców z projektów CKGR, niektóre dzieci będą miały okazję odwiedzić domki safari w regularnych odstępach czasu.  Więcej

Miodożer, zebra, żyrafa, likaon i lew

Koncepcja obcowania z naturą jest w chwili obecnej już na etapie planowania i będzie opracowywana równolegle z podstawowymi potrzebami społecznymi i psychologicznymi. Nadrzędnym celem jest zachwycić i zainspirować dzieci światem zwierząt i roślin, jakie napotykają na co dzień. Podczas wycieczek z profesjonalnymi przewodnikami parku, dzieci uczą się czytać ślady lub z bliska obserwują różnice między poszczególnymi ekosystemami, takimi jak pustynia, łąki, busz lub rzeki. Troskliwie pokazuje się dzieciom piękno przyrody i wyjaśnia, co mogą zrobić dla jej ochrony.  Więcej

Wykształcenie oraz zespół

SAVE kładzie także szczególny nacisk na edukację swoich pracowników. Poprzez projekty i schroniska dla dzieci, jak również opiekę nad dziećmi oraz rodzinami bezpośrednio przy wypasach bydła, są stwarzane lokalne miejsca pracy dla przeszkolonych wychowawców, kucharzy oraz wolontariuszy. Wszyscy pochodzą z regionu, dzielą naszą filozofię oraz są specjalnie przeszkoleni do wykonywania swoich zadań i tworzą zespół, który dąży do tego samego celu. Długoterminowo, dzięki wsparciu społecznemu i programom edukacji ekologicznej, SAVE zamierza zapewnić "Pomoc w dążeniu do samodzielności", tak aby przyszłość mogła zaoferować dzieciom więcej, niż teraźniejszość.

Oto środki SAVE

  • Zaopatrywanie rodzin w podstawowe pożywienie
  • Pomoc psychologiczna oraz pomoc społeczna
  • Oddanie do dyspozycji materiałów edukacyjnych dla dzieci
  • Wytłumaczenie związków ekologicznych oraz biologicznych jak również edukacja ekologiczna dla dzieci
  • Uświadamianie w tematach ochrony przed chorobami, przemocy oraz zaniedbań społecznych

Na te działania SAVE potrzebuje Państwa wsparcia:

  • Naprawy oraz kupno pojazdów jak również paliwa
  • Pożywienie podstawowe
  • Ubrania
  • Kupno środków do nauki i edukacji dla dzieci
  • Wykształcenie oraz dalsze kształcenie współpracowników

Wspólnie możemy wiele osiągnąć - prosimy o wspieranie naszych projektów!