Capacity development - kształcenie w celu ochrony przyrody

SAVE Team in Botswana. © SAVE

Dla silnych, wykształconych i odpowiedzialnych ludzi w krajach objętych naszym projektem

„ Wspierać i rozwijać umiejętności lokalnych mieszkańców” – tak należy rozumieć tłumaczenie pojęcia „Capacity Development”.  Pojęcie to zyskało w ostatnich latach na znaczeniu, ponieważ wiele organizacji międzynarodowych zauważyło, że ich praca w krajach rozwijających się przynosi długofalowe efekty tylko wtedy, gdy angażują się w nią lokalni mieszkańcy. SAVE kształci ludzi i uświadamia ich, daje wyobrażenie o wysokiej wartości surowców naturalnych kraju, który zamieszkują oraz przekazuje im należne Know-How, co sprawia, że sami stają się oni świadomymi obrońcami przyrody.

O co chodzi w naszej pracy

  • Chcielibyśmy wykształcić miejscowych biologów i zoologów i uczynić z nich gotowych do działania ekspertów z zakresu ochrony przyrody i zagrożonych gatunków.
  • Chcielibyśmy wyposażyć ich w kompetencje, które umożliwią im wzięcie udziału w dyskusji na płaszczyźnie decyzyjnej.  
  • Chcielibyśmy, ażeby stali się oni świadomymi ambasadorami obrony przyrody własnego kraju.   

Jak chcemy to osiągnąć

  • Przyznajemy stypendia naukowe na badania w terenie w centralnej części Kalahari i finansujemy prace doktorskie młodszych naukowców 
  • Wspieramy pracę badawczą naukowców zajmujących się lwami oraz likaonami w Linyanti - rejonie parku narodowego Chore. 
  • Finansujemy nie tylko wykształcenie, ale także niezbędne wyposażenie  
  • Kształcenie w zakresie ochrony przyrody rozpoczynamy już w okresie przedszkolnym: za pomocą naszego projektu:  Kształcenie przez książki.
  • W naszym centrum ochrony dziecka – „BanaBa Ditlou” chcielibyśmy przekazywać dzieciom wiedzę, która uczyni z nich obrońców przyrody dzięki: wycieczkom po parkach narodowych, nauczeniu odczytywania śladów oraz zdobywaniu nowych doświadczeń na planowych obozach.