Lwy - królowie sawanny zagrożeni

Ogrodzenia weterynaryjne w Parku Narodowym są ogromną przeszkodą nie tylko dla lwów afrykańskich. Foto: Christophe Courteau

Lwy – ścigane, przepędzane, trute. Coraz rzadziej można usłyszeć wśród sawanny  jego potężny, przeraźliwy ryk. Dawniej prawie cała Afryka była zapełniona lwami, aktualnie zgodnie z ostatnimi badaniami pozostało ich tylko 23000. Były król zwierząt jest zagrożony z wielu powodów, między innymi przez: polowanie na trofea, prześladowania przez rolników, niszczenie i fragmentację siedlisk. Obecnie w Afryce żyje miliard ludzi, a liczba ta powiększa się z każdym dniem. Z każdym centymetrem przestrzeni, którą zajmuje człowiek zmniejsza się przestrzeń życiowa dla zwierząt drapieżnych.

Więcej informacji na temat afrykańskich lwów:

African_Lion_2012_English.pdf.

Konflikt rolnik - drapieżnik

Drapieżniki coraz częściej opuszczają obszary chronione i wędrują na sąsiednie tereny rolnicze, gdzie łapią i pożerają bydło. Dla wielu rolników te drapieżniki są zagrożeniem ich egzystencji, bo stado krów często zapewnia byt całej farmerskiej rodzinie. Wielu rolników nie chce zabijać dzikich zwierząt jednak brakuje im wsparcia i wiedzy, jak złapać i przetransportować żywego drapieżnika w odpowiednie miejsce.  I tak chwytają za strzelby i trujące przynęty, bo nie widzą innego rozwiązania. Więcej

Badania na rzecz zachowania gatunków

Badanie zwierząt i ich przestrzeni życiowej jest bazą do rozwijania rozwiązań i strategii, które mogłyby na dłużej ustabilizować populację. Wiele różnorodnych czynników i związków odgrywa w życiu zwierząt ważną rolę, którą SAVE chce ująć w konkretnych studiach badań. Więcej

Działania podjęte przez SAVE:

 • Badania terenowe zwierząt w ich ekosystemie, takie jak: zachowania społeczne, wielkość populacji i jej rozprzestrzenianie się; z drugiej strony także potencjalne niebezpieczeństwa jak: choroby, pożary buszu i kłusownictwo (dane GPS z nadajników satelitarnych na obrożach, szukanie śladów, obserwacje, monitoring, nadzór i następująca po nim dokumentacja przesiedlonych lwów).
 • Chwytanie lwów na farmach i opieka nad nimi, aby nie zostały zastrzelone.
 • Wspieranie współpracy, edukacji i dalszego uświadamiania ludności miejscowej, w ramach Capacity Development.
 • Obserwacje i badania weterynaryjne, rozwiązywanie problemów.
 • Rozwijanie zastosowania długoterminowych rozwiązań konfliktu pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem.
 • Praca mająca na celu edukację (przede wszystkim wywiady wśród rolników i współpraca na miejscu).

Na to SAVE ofiaruje swoje datki:

 • Wyposażenie techniczne: obroże radiowe, urządzenia GPS i lornetki, komputery (dyski twarde i oprogramowanie).
 • Środki komunikacji: telefon satelitarny i urządzenia radiowe, internet.
 • Samochody terenowe: paliwo, zakup nowych aut jak również ich naprawa i utrzymanie
 • Współpraca naukowców i asystentów na miejscu: wypłaty wynagrodzeń, noclegi /zakwaterowanie, wyżywienie, koszty podróży etc.  
 • Strzelby / broń usypiająca dla zwierząt, lekarstwa, opieka weterynaryjna dla zwierząt, pułapki, boksy bezpieczeństwa, zamki stalowe.
 • Czesne afrykańskich studentów
 • Badania laboratoryjne
 • Materiały edukacyjne, jak np. ulotki, broszury informacyjne, etc.

Obecnie nasi badacze lwów Keitumetse potrzebują pilnie 4 kolejnych obroży radiowych – każda kosztuje około 5.000 Euro Prosimy o wsparcie darowizną!