Hieny cętkowane - pomoc dla "ekologicznej policji"

Ochrona przyrody w Afryce Środkowej: nowa nadzieja dla ostatnich hien cętkowanych w niecce Kongo

W Kongo, niegdyś licznie zasiedlonym przez hieny, w ciągu krótkiego czasu zniknęły wszystkie znane przedtem populacje hieny cętkowanej – aż do ostatniej, jedynej w parku narodowym Odzala Kokoua. Hieny jako padlinożercy są swego rodzaju „policją zdrowotną”, nie tylko ze względu na oczyszczanie ekosystemu, ale także dlatego, że i w życiu człowieka pełnią bardzo ważną funkcję. Więcej

Badania hien cętkowanych - ostatnia szansa ratunku?

Torsten Blohm z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie działa w ramach swojej pracy doktoranckiej na rzecz projektu dla hien, intensywnie wspieranego przez IZW we współpracy z SAVE. Szczegółowe prace badawcze prowadzone są przy pomocy kamery z czujnikiem i z wykorzystaniem studiów populacyjno-genetycznych. To wszystko powinno zapewnić przeżycie hienom z północnego Kongo. Więcej

GZFA – patron projektu SAVE na rzecz hien cętkowanych

W imieniu naszych naukowców i współpracujących organizacji chcieliśmy tu podziękować organizacji Gesellschaft für Zahngesundheit, Funktion und Ästhetik (GZFA) za jej wielkie zaangażowanie dla dobra i zdrowia ostatnich hien cętkowanych w niecce Konga.

Działania podjęte przez SAVE:

 • Studia genetyczne: zbieranie danych genetycznych dla ustalenia składu populacji, aby rozpoznać ewentualny chów wsobny i zapobiegać mu.
 • Badania terenowe: analizy  próbek odchodów na zawartość żołądka, obserwacja zachowań podczas polowania, zachowań społecznych, wielkość populacji jej rozprzestrzenianie się, z drugiej strony zaś potencjalne niebezpieczeństwa, jak choroby, pożary buszu i kłusownictwo (dane GPS z nadajników satelitarnych na obrożach, szukanie śladów, obserwacje, monitoring).
 • Praca z kamerami-pułapkami dla sfotografowania pogłowia i rozróżnienia poszczególnych osobników.
 • Wywiady z ludźmi na miejscu w celu zidentyfikowania konfliktu między człowiekiem a zwierzęciem i znalezienia rozwiązania, aby obie strony w przyszłości mogły żyć obok siebie.
 • Wspieranie współpracy, edukacji i dalszego uświadamiania miejscowej ludności w ramach Capacity Development.

Na to SAVE przeznaczy twoją darowiznę:

 • Wyposażenie techniczne: obroże radiowe, lornetki, komputery (dyski twarde i oprogramowanie).
 • Środki komunikacji: telefon satelitarny i urządzenia radiowe, internet.
 • Współpraca naukowców i asystentów na miejscu: wypłaty wynagrodzeń, zakwaterowanie, wyżywienie, koszty podróży etc. 
 • Weterynaryjna opieka nad zwierzętami
 • Pułapki-kamery, boksy bezpieczeństwa, zamki stalowe.
 • Badania laboratoryjne  odchodów.
 •  Paliwo do samochodów, naprawy aut terenowych.
 • Materiały edukacyjne, jak np. ulotki, broszury informacyjne, etc.