SAVE chroni afrykańskie zwierzęta

Lwy, gepardy, słonie, zebry, antylopy gnu - jeszcze kilkaset lat temu wielkie stada przemierzały sawanny Afryki. Dzisiaj dzikie zwierzęta żyją prawie wyłącznie na terenach parków narodowych i rezerwatów we wschodniej i południowej Afryce. Szczególną rolę pełni ochrona dzikich zwierząt na terenie Botswany. Także tutaj zwierzęta są trute, odstrzeliwane, zabijane dla trofeów, ich obszary występowania coraz bardziej się kurczą. Niektóre z dzikich gatunków zostały już wytrzebione. SAVE chce dać dzikim zwierzętom i ich siedliskom szansę przeżycia.   


Projektgebiet Botswana

Projekty na terenie Botswany

Bogata w wode delta Okawango oraz suche tereny pustyni Kalahari: Botswana to kraj kontrastów. Rezerwaty dzikiego życia są tutaj najbogatsze, a mimo to bogactwo gatunków jest tu zagrożone. Dlatego zachowanie go to naważniejszy cel SAVE Wildlife Conservation Fund. Więcej


Löwenschutz

Lwy - królowie sawanny w niebezpieczeństwie

Lwy masowo cierpią z powodu tak zwanego konfliktu „rolnik – drapieżnik": lwy, które zawędrują na teren farmy i zagryzają krowy lub kozy, często są zabijane. SAVE przygotowuje wspólnie z rolnikami plan rozwiązań pokojowych, które zapewnią lwom przetrwanie. Więcej


Löwenschutz

Gepardy: ochrona zagrożonych sprinterów

Według Czerwonej Listy ICUN gepard został zaklasyfikowany jako gatunek zagrożony. Optymistyczne szacunki mówią o sumie 12.000 wszystkich osobników żyjących niemal wyłącznie w południowej Afryce. Rzadko można napotkać geparda w parkach narodowych, zdecydowanie częściej natomiast na użytkach rolnych. Gepard może tutaj uniknąć konkurencji ze strony swojego najzacieklejszego rywala - lwa, przy którym ma on niewielkie szanse przetrwania. Jednak życie w tym środowisku często jest przypłacane śmiercią gepardów.WięcejLikaony - zagrożeni stratedzy

Likaonom grozi wyginięcie. Likaon podobnie jak lew często jest zabijany przez rolników, gdy stanowi niebezpieczeństwo dla bydła. Dlatego w celu ochrony likaonów nasz zespół badawczy stworzył program translokacyjno-edukacyjny. Więcej


Gnu

Migracje pręgowanych gnu kotliną Kalahari

Dawniej olbrzymie stada pręgowanych antylop gnu przemierzały Kalahari, ciągle poszukując pokarmu i wody. Ich ilość zmniejsza się od lat. Współodpowiedzialne za obecny stan są odstrzały i zagradzane ogrodzeniami trasy migracyjne. Przy tym gnu są jednymi z najważniejszych zwierząt łownych lwów o wielkim znaczeniu w prawidłowo funkcjonującym ekosystemie. Poprzez szeroko zakrojone prace ochrony SAVE chce pomóc botswańskim gnu pręgowanym w ich długoterminowej ochronie i wzroście pogłowia. WięcejHieny cętkowane -  Tüpfelhyänen – pomoc dla "policji środowiskowej"

Hieny nie budzą szczególnej sympatii w świecie przyrody. Odgrywają one jednak w ekosystemie bardzo ważną rolę: jako „policja” ochrony przyrody. W naszym projektowym regionie Gabonu, w którym przez ostatnie dziesięciolecia wymordowane zostały prawie wszystkie drapieżniki, hieny cętkowane traktowane są jako nadzieja na odzyskanie dzikich populacji.  WięcejNa tropach dzikiego życia

Na długości 3000 km Botswana jest podzielona drucianym ogrodzeniem. Bariery te mające na celu oddzielenie od siebie bydła i dzikich zwierząt, mają ogromny wpływ na życie dzikich zwierząt, które każdego roku wyruszają na poszukiwania wody i żywności. Dwa projekty SAVE mają na celu zbadanie skutków zainstalowania ogrodzenia dla zebr i innych zwierząt. WięcejCapacity Development – Edukacja na rzecz ochrony środowiska

Postęp w krajach rozwijających się jest widoczny tylko wtedy, gdy siła pochodzi z własnych zasobów. Dlatego też, organizacja SAVE przeprowadza na terenach projektowych szkolenia wśród rdzennej ludności: poprzez dotacje na badania naukowe i edukację ekologiczną. Tylko wtedy ludzie zamieszkujący te tereny staną się prawdziwymi ekologami i dzięki nabytej wiedzy będą mogli zapewnić lepszą przyszłość w swoim kraju. Więcej