SAVE chroni afrykańskie zwierzęta

SAVE African Animals
Ponad tysiąc gatunków ssaków w Afryce jest zagrożonych  wyginięciem. SAVE chce dać im szansę przeżycia. Więcej

SAVE ratuje oceany

SAVE the Oceans
SAVE walczy o zrównoważone wykorzystywanie zasobów mórz, aby chronić bioróżnorodność gatunków.
Więcej

SAVE ratuje lasy

SAVE the Forests
SAVE współpracuje z NatureFund, organizacją ochrony przyrody, która skupuje ziemie, aby zachować je dla natury. Więcej

SAVE dba o przyszłość

SAVE the Future
SAVE wspiera projekty edukacyjne na rzecz zrównoważonej ochrony przyrody.
Więcej