Nasze cele

Save jest organizacją dobra publicznego, która angażuje się  na rzecz globalnej i długotrwałej ochrony środowiska i gatunków zwierząt.

Celem naszej organizacji jest nie tylko ochrona dzikich zwierząt i ich przestrzeni życiowych, ale również inspirowanie ludzi i wzbudzanie w nich zachwytu nad unikalnoscią naszego środowiska. SAVE opowiada się za harmonijnym współistnieniem ludzi i natury.

My, ludzie niszczymy naturę i wykorzystujemy ją. I dlatego też tylko my możemy zatrzymać ten proces.

SAVE aktywnie przeciwdziała wymieraniu gatunków i niszczeniu naturalnych siedlisk. Poszerza świadomość ludzi z zakresu ekologii oraz promuje działalność na rzecz ochrony przyrody. SAVE prowadzi własne projekty i badania, współpracuje również z innymi organizacjami.

SAVE prowadzi rozmowy z przedsiębiorstwami, rządami i konsumentami. Działalność fundacji ma na celu wzbudzić poczucie większej odpowiedzialności oraz zachęcić ludzi do podejmowania działań.

Działamy według motta: „Razem jesteśmy silni“. Wykorzystując nasze liczne kontakty i nawiązując nowe, oparte na wzajemnym zaufaniu,współprace z innymi organizacjami, staramy się ciągle rozwijać. Poszukujemy organizacji, które sukcesywnie, od wielu lat realizują swoje projekty i dzięki temu dysponują sporym doświadczeniem.

Podsumowując:

  • Wspieramy finansowo projekty i idee innych organizacji, które związane są z ochroną dzikich zwierząt oraz ich naturalnego siedliska.
  • Rozwijamy własne projekty, mające na celu długofalowe wspieranie ochrony przyrody i gatunków zwierząt.
  • Opowiadamy się za odpowiedzialnym postępowaniem z dzikimi zwierzętami.
  • Promujemy większą świadomość ekologiczną, zarówno na miejscu, jak i w wśród szerokiego grona odbiorców.
  • Skupiamy wiele organizacji i ekspertów.
  • Ostrożnie dobieramy odpowiedzialnych partnerów do współpracy z nami. 

 

Lars Gorschlüter, Vorsitzender der Stiftung