Badania

Badania na rzecz ochrony

SAVE popiera profesjonalnych i skutecznych badań terenowych i pracach projektowych, między innymi, w Central Kalahari Game Reserve (CKGR) w zespole Botswana, Thorsten Bohm w Republice Konga, zespół do ochrony ptaków drapieżnych w Niemczech i zespół do wilka ochroną w Polsce.

Podstawowe badania powinny dostarczyć bardziej szczegółowe odpowiedzi na pytanie, jakie rozwiązania i długoterminowych strategii do stabilizacji populacji zagrożonych gatunków znowu.