Nowości z Shakawe i Samochima na koniec 2014 roku
poniedziałek, 19 stycznia 2015 13:49
©SAVE
© SAVE

Kończy się rok 2014. Zanim jednak pożegnamy stary rok, chcielibyśmy opowiedzieć o kilku działaniach związanych z projektami fundacji SAVE w Samochima i Shakawe.

W obydwu miejscowościach zakorzeniły dwie grupy, bez działalności których lokalna społeczność nie wyobraża sobie życia. W Samochima liczba dzieci prawie podwoiła się – codziennie do centrum edukacyjnego uczęszcza ponad 70 dzieci. W Shakawe, w zajęciach lekcyjnych bierze udział jeszcze więcej maluchów. Do połowy roku mówiono o 50 osobach, dzisiaj dzieci, które codziennie uczestniczą w zajęciach, np. w bibliotece, jest ponad 80.

©SAVE
© SAVE

Sukcesem nazwać można to, że do fundacji SAVE zgłaszają się i przyłączają różnorodne instytucje, by jeszcze bardziej uświadomić proekologiczne myślenie. Wśród organizacji znalazły się Bohamosa Training Institute jak również NGOs projekt Concern i Lady Khama Trust, które w różny sposób chciałyby wspierać zespoły oferujące naukę przez zabawy edukacyjne. Bohamosa Training Institute zaczęła działalność od szkoleń personelu nauczycielskiego, które odbywają się w czasie wakacji i będą kontynuowane w ciągu najbliższych 2-3 lat. Z kolei Lady Khama Trust wspólnie z Project Concern pracuje nad zapewnieniem finansowego wsparcia dla kolejnych grup w Shakawe. Czy powstanie trzeciej grupy ma sens, widać po pękających w szwach dotychczasowych grupach. Nie bez znaczenia jest fakt, że wiele dzieci mieszka w miejscowościach bardzo oddalonych od biblioteki w Shakawe lub centrum w Samochima. Powołanie do życia trzeciej grupy planowane jest w Botschelo. Dałoby to tym kilkulatkom możliwość uczęszczania na lekcje ekologii.

©SAVE
© SAVE

Inne instytucje i zrzeszenia widzą w projektach fundacji SAVE inicjatywy godne wsparcia. np. grupa rodziców dzieci oddziału przedszkolnego w szkole w Samochima odnowiła własnym nakładem sił i czasu elewację szkoły. Różne organizacje, jak np. miejscowa Barclays Bank sponsorują interesujące projekty i wykładają pieniądze na szczytne cele.

Przynosi to korzyść dzieciom, które poznają przyrodę, szanują ją, uczą się ciekawych rzeczy przez zabawę i troszczą się o jej utrzymanie. W drugim półroczu prawie wyłącznie skoncentrowano się na miejscowych gatunkach zwierząt. W każdym tygodniu inne zwierzę staje się zwierzęciem tygodnia. Dzieci zajmują się cały czas takim stworzeniem wykorzystując różne techniki. Raz malują zwierzę tygodnia, innym razem śpiewają piosenki lub odgrywają scenki rodzajowe. W ten sposób dzieci przyswajają sobie nie tylko wiedzę, ale przygotowują się do zajęć w szkole. W połowie października doszło nawet do tego, że starsze dzieci z grupy, gdzie uczyły się przez zabawę opuściły ją i rozpoczęły już naukę w szkole.

©SAVE
© SAVE
W tym roku, na życzenie rodziców i nauczycieli, odbyło się oficjalne pożegnanie absolwentów z grup, gdzie uczy się przez zabawę. Kolorowe święto, na które zaproszone zostały lokalne VIP-y, jak również zasłużeni seniorzy z miejscowości, otrzymało wsparcie, między innymi od miejscowej policji i szkolnych władz w postaci krzeseł, stołów, namiotów. Ufundowane zostały również birety i togi absolwentów, które dzieci miały na sobie w czasie święta. Przepełnione dumą dzieci odbierały swoje dyplomy w uroczystym stroju. Już bardzo wcześnie uczy się właściwego zachowania wobec środowiska i korzystania z naturalnych zasobów. Dzięki uczęszczaniu na zajęcia grup fundacji SAVE zasiano wśród młodych ludzi ziarno miłości do przyrody i środowiska, by w przyszłości same mogły rozwijać wszelkie działania proekologiczne związane z ochroną zasobów naturalnych, roślin i zwierząt.